പോളിയെത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ

  • പോളിയെത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ (PEG)

    പോളിയെത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ (PEG)

    HO (CH2CH2O)nH എന്ന രാസ സൂത്രവാക്യമുള്ള ഒരു പോളിമറാണ് പോളിയെത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ.ഇതിന് മികച്ച ലൂബ്രിസിറ്റി, മോയ്സ്ചറൈസിംഗ്, ഡിസ്പർഷൻ, അഡീഷൻ എന്നിവയുണ്ട്, ആന്റിസ്റ്റാറ്റിക് ഏജന്റായും സോഫ്റ്റ്നറായും ഉപയോഗിക്കാം, കൂടാതെ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, കെമിക്കൽ ഫൈബർ, റബ്ബർ, പ്ലാസ്റ്റിക്, പേപ്പർ നിർമ്മാണം, പെയിന്റ്, ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ്, കീടനാശിനികൾ, ലോഹ സംസ്കരണം എന്നിവയിൽ വിപുലമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ട്. ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായങ്ങളും.