ഇൻഡോ വാട്ടർ എക്സ്പോ & ഫോറം ഉടൻ വരുന്നു

ഇൻഡോ വാട്ടർ എക്സ്പോ & ഫോറം ഉടൻ വരുന്നു 

2023.8.30-2023.9.1-ലെ ഇൻഡോ വാട്ടർ എക്‌സ്‌പോ & ഫോറം, ജക്കാർത്ത, ഇന്തോനേഷ്യ, ബൂത്ത് നമ്പർ CN18 ആണ്. 

ഇവിടെ, എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത്, ഞങ്ങൾക്ക് മുഖാമുഖം ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ധാരണ നേടാനും കഴിയും. 

ഉടൻ1


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-17-2023